המלצות

המלצת תאגיד מי גבעתיים בפרוייקט פיתוח וביוב ברחבי בעיר
לחץ כאן
המלצת עיריית חולון במסגרת מכרז מסגרת שנתי
לחץ כאן
המלצת תאגיד מי לוד בפרוייקט הקמת קו סניקה
לחץ כאן
המלצת מ.א. דרום השרון בעבודות ביוב ותחנת שאיבה
לחץ כאן
המלצת מ.א. לכיש על פעילות החברה
לחץ כאן
המלצת פלגי מים בפרויקט ביוב יישובי מזרח לכיש
לחץ כאן
המלצת עיריית רמלה על שיתוף פעולה שוטף ברחבי העיר
לחץ כאן
המלצת החברה למשק וכלכלה
לחץ כאן
המלצת מ.א. נחל שורק על עבודות במושב נצר חזני
לחץ כאן
המלצת כחלית ניהול פרוייקטים בעבודות בעיר הבהדים
לחץ כאן
המלצת ת.מ.ר. בפרוייקט ברחוב ההגנה
לחץ כאן
המלצת מודיעין עילית בפרוייקט קווי הולכה לביוב
לחץ כאן
המלצת עיריית רמלה פיתוח שצ"פ גן גולדה
לחץ כאן
המלצת קרן רמלה פרויקט איצטדיון כדורגל- רמלה
לחץ כאן
המלצת תאגיד מי גבעתיים בפרויקט קווי מים וביוב ברח' אחדות העבודה
לחץ כאן
המלצת מועצה מקומית נאות חובב בפרוייקט עבודות בפארק התעשייה
לחץ כאן
המלצת תאגיד מי גבעתיים בפרויקט קו מים ברח' משמר הירדן
לחץ כאן
המלצת מנהל פרויקט חטיבת יפתח תאגיד מי לוד
לחץ כאן
המלצת תאגיד מי גבעתיים בפרויקט קווי מים ברח' משמר הירדן וכורזין
לחץ כאן
הנחת קווי סניקה לפרויקט עיר הבה"דים
לחץ כאן